Drzwi wejściowe Classic – Warszawa

Drzwi wejściowe ClassicDrzwi wejściowe Classic wykonano z specjalizowanego ciężkiego profilu PCV i indywidualnie dobranego panelu dekoracyjnego. Zastosowano  dodatkowe wzmacnia w narożach. Większą sztywność profili gwarantuje zastosowane stalowe zbrojenie o grubości 2 mm.

Klienci mają do wyboru eleganckie panele dekoracyjne o grubości od 24 mm do 44 mm i współczynniku izolacyjności termicznej od 1,1 do 0,76 W/m2K. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa w panel może zostać wmontowana blacha o grubości 1,5 mm poważnie utrudniającą włamanie. Zapraszamy do poznania oferty dobrych okien z profesjonalnym montażem okien i drzwi.

Wzory paneli drzwiowych

 

Drzwi wejściowe Classic bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo oraz szczelność drzwi są zagwarantowane poprzez klamkę z rozetą przeciw rozwierceniową, wielopunktowe ryglowanie zasuwnicy, możliwość zastosowania wkładki patentowej klasy B i C, oraz czujnika magnetycznego „kontaktronu”, który zasygnalizuje ewentualną próbę włamania. Firma OknoPlus jako jedyna na polskim rynku montuje dodatkowo w standardzie 4-punktową blokadę skrzydła od strony zawiasów.

Solidne zawiasy znanych niemieckich firm umożliwiają wielopłaszczyznową regulację.

Uzyskane parametry izolacyjności termicznej drzwi wejściowych Classic są na bardzo dobrym poziomie.

Drzwi wejściowe Classic współczynnik Uw

Współczynnik Uw dla drzwi wejściowych Classic jednoskrzydłowych wynosi od 1,3 W/m2K w przypadku drzwi pełnych, a 1,5 W/m2K  dla drzwi z pakietem szybowym.

Od 2014 roku zgodnie z § 134 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uległy zmieninie wytyczne dotyczące m.in., stosowanych parametrów okien i drzwi.
Wartość współczynnika przenikania ciepła wynosi dla drzwi zewnętrznych UW ≤1,7 W/m2K] przy ti ≥ 16°C (gdzie ti – temperatura pomieszczenia ogrzewanego).

Komentowanie jest wyłączone.